Oglasi za posao

Tražite posao? Pretražite aktuelne oglase - ponudu poslova u okviru našeg web sajta sa kompletnim detaljnim objašnjenima i uslovima koje prezentuju oglašivači u Crnoj Gori...

Apoteke CG

Portal svih apoteka u Crnoj Gori predstavlja kompletno web prezentovanje svih apoteka u Crnoj Gori na jednom mjestu sa aktivnim spiskom, prezentacijama i ponudom apoteka...

Bilten br. 4

Ako li apotekar ne drži svoju apoteku uredno, ljekove ne nabavlja i ne pravi po propisu farmakopeje, prodaje nečiste i pokvarene ljekove, ne izdaje ljekove u svako doba dana i noći...

Posljednje novosti

21.04.2016. :: III Medical konferencija

Poštovane koleginice i kolege,

U okviru predstojeće III Medical konferencije (akreditovana: 15-10 bodova) koja će se, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Crne Gore, održati u organizaciji časopisa Medical CG i Medical doo 26, 27. i 28. maja 2016. godine u hotelu Mediteran u Bečićima, na temu: "Aktuelnosti u zdravstvu, farmaciji i medicini".

Farmaceutska komora Crne Gore u saradnji sa Medical-om organizuje Master class radionicu na temu: “SMART Pharmacist – Shaping our future / “SMART farmaceut: Oblikujmo našu budućnost zajedno kroz inovativan model za pokretanje promjena u farmaceutskoj praksi i edukaciji” 26. maja, u trajanju od 11-17h (uz kafe pauzu i pauzu za ručak).

Predavači su uvažene kolege iz Sjedinjenih Američkih država (Mike Rouse) i Hrvatske (Arijana Meštrović).

REGISTRACIJA odnosno prijava učesnika i preuzimanje materijala: 09.30-10.30h. Radionica će takođe biti akreditovana od strane Komisije za kontinuiranu edukaciju Farmaceutske komore Crne Gore.

KOTIZACIJA: U iznosu od 70,00 EUR (podrazumijeva dnevnu kotizaciju Medical konferencija - 60,00 EUR-a + Master class radionica -26.maj.).

Način uplate kotizacije: Uplate će se uz prethodnu prijavu kod Medical doo, vršiti na žr 520-13273-26 “Medical” doo uz sledeću naznaku: Uplata za dnevnu kotizaciju i radionicu (26. maj) sa imenom i prezimenom učesnika u iznosu od 70,00 eura, uz obavezno slanje dokaza o uplati na mejl Komore: farmaceutska.komora.cg@gmail.com. Firmama, uplatiocima kotizacija, po potrebi dostavićemo profakturu a po završetku skupa i fakturu za izvršenu uplatu.

Medical d.o.o., Momišići, S1-3 Podgorica, Žiro račun: 520-13273-26, Kont.tel: 00381 20 238 841; mob.tel: 067 395 032, e-mail: 08flaer@gmail.com

Rok za uplatu (DEADLINE) je najkasnije do 20. maja 2016.godine. Ograničen broj učesnika. Radionica će biti prezentirana na engleskom i hrvatskom jeziku kombinovano.

Napomena: Učesnici koji se nisu prijavili i izvršili uplatu do naznačenog roka, mogu uz raniju rezervaciju mjesta ucesca, istu izvršiti na licu mjesta 26.05.2016.g. prilikom registracije za radionicu, o čemu će im se dostaviti priznanica kao dokaz o uplati.

U prilogu je Program radionice sa biografijom predavača(na našem i engleskom) koji ćete dobiti kao materijal na Konferenciji. Napominjemo da je Farmaceutska komora u tekućem periodu, svoju aktivnost usmjerila na rad na propisima o uslovima o otvaranju apoteka, te rad na pripremi smjernica i standarda Dobre apotekarske prakse. S tim u vezi radionica je idealan način da se farmaceuti pripreme za ono što ih očekuje u pomenutim oblastima rada.

S poštovanjem, Biljana Savović, dipl. pravnik

Sekretar Farmaceutske komore Crne Gore - 069 178 224

MASTER class RADIONICA

Master Class Workshop

Instrukcije za plaćanje

21.04.2016. :: Oglas za posao

Oglašivač: APOTEKA 'STARI GRAD'

Mjesto rada: Bar

Oglas AO 040 važi do: 21.10.2016.

DIPLOMIRANI FARMACEUT, FARMACEUTSKI TEHNIČAR & FARMACEUTSKI TEHNIČAR PRIPRAVNIK

Oglas

28.03.2016. :: Sjednica Skupštine Farmaceutske Komore Crne Gore

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je redovna sjednica Skupštine Farmaceutske Komore Crne Gore planirana za 13. april (srijeda) u 12.00 h u prostorijama Komore (Nikole Kovačevića 12).

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice

2. Završni račun za 2015.godinu

3.Aktuelna dešavanja u farmaceutskoj djelatnosti u proteklom periodu.

Molimo Vas da potvrdite Vaše prisustvo e-mailom ili telefonski najkasnije do 10-og aprila zbog kvoruma. Ukoliko ne dobijemo odgovor od svih članova Skupštine (pojedinačno) o prisustvu elektronski ili telefonom ili ne bude predviđenog kvoruma sjednica će se održati elektronskim putem. Završni račun je prethodno dat na uvid Nadzornom odboru za finansijsko poslovanje Komore (1. Milica Popivoda, 2. Vladislav Stanišić, 3.Branka Stijepović) čiji članovi će prisustvovati Skupštini.

Hvala na razumijevanju,

S poštovanjem, Sekretar Farmaceutske komore Crne Gore

26.03.2016. :: Obavještenje za farmaceute

Obavještenje za farmaceute koji obavljaju farmaceutsku zdravstvenu djelatnost (privatne i državne apoteke) na području Bara i Ulcinja

U vezi sa realizacijom Projekta obuke zdravstvenih radnika za praćenje potrošnje i bezbjednosti ljekova u zdravstvenim ustanovama, obavještavamo vas da će se, 30. marta (srijeda) sa početkom u 13 časova, u sali za kolegijum opšte bolnice Bar, održati radionica koja će okupiti zdravstvene radnike imenovane za praćenje potrošnje, kao i bezbjednosti ljekova iz sljedećih institucija: OB Bar, Dom zdravlja Bar, Dom zdravlja Ulcinj, AU Montefarm. Projekat se temelji na važećoj legistlativi, master planu razvoja zdravstvenog sistema, nacionalnom planu za racionalno korišćenje ljekova, strukturnim reformama u zdravstvenom sistemu i usvojenim smjernicama Ministarstva zdravlja o sprovođenju redovnih analiza potrošnje ljekova i praćenja bezbjednosti ljekova, namijenjenih zdravstvenim ustanovama.

Farmaceuti iz apoteka na području Bara i Ulcinja su pozvani da uzmu aktivno učešće na predstojećoj radionici. Predavanje je akreditovano od strane Komisije za kontinuiranu edukaciju Komore sa 5 bodova.

Agenda je dostupna u prilogu.

Agenda

08.04.2016. :: VII Festival Zdravlja i Zdravih stilova života pod sloganom "Zapitaj se za zdravlje"

Najveći Zdravstveni lifestyle događaj u Crnoj Gori 'Festival Zdravlja i Zdravih stilova života' - manifestacija posvećena zdravlju, i zdravim stilovima života biće održana u ŠOPING MOLU DELTA CITY i to 09. i 10. aprila 2016, od 10 do 22 sati u organizaciji Udruženja sportske medicine Crne Gore i Šoping mola Delta city.

Festival

02.02.2016. :: Pismo zdravstvenim radnicima

Postovani,

Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno pismo zdravstvenim radnicima povodom novih preporuka u vezi sa primjenom lijeka TachoSil (ljudski fibrinogen / ljudski trombin)

Opširnije

18.03.2016. :: Medical konferencija 2016

Dear Colleagues

Due to the more requests received the deadline for short-paper submissions for 6th Congress of Pharmacy of Macedonia with international participation is once again extended till 25 March 2016. Please have in mind that this is final deadline extension and abstract submission after 25 March 2016 will not be possible!

The 6th Congress of Pharmacy of Macedonia with international participation will take place in Ohrid, Macedonia on June 1-5 2016. The congress topic will be “Modern pharmacist-bridging science with practice". It will consist in plenary and invited lectures as well as short oral presentations and poster presentations.

Web site of the Congress is http://congress.mfd.org.mk

Instructions for authors and Submission of short papers are available on the following link: http://congress.mfd.org.mk/call-for-abstracts.html

Contact for scientific program and short paper submission related questions: Prof. Marija Glavas Dodov e-mail: scientific@mfd.org.mk or magl@ff.ukim.edu.mk - Ass. prof. Maja Simonoska Crcarevska e-mail: secretary@mfd.org.mk or msimonoska@ff.ukim.edu.mk

Contact for exhibition and sponsoring opportunities: Prof. Rumenka Petkovska e-mail: rupe@ff.ukim.edu.mk - Ass. prof. Zoran Sterjev e-mail: zost@ff.ukim.edu.mk

We all look forward to meeting you in Ohrid, Macedonia,

17.03.2016. :: Medical konferencija 2016

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da krajem maja ove godine (26, 27. i 28. maj) u hotelu Mediteran u Bečićima časopis MedicalCG i Medical doo, organizuju stručnu, III Medical konferenciju, sa standardnom temom: Aktuelnosti u zdravstvu, farmaciji i medicini.

Skup je pokroviteljstvom podržan od strane Ministarstva zdravlja Crne Gore, a organizovan je uz učešče zdravstveno medicinskih institucija i ustnova (Fond za zdravstveno osiguranja, Institut za javno zdravlja, CALIMS, Klinički centar CG, Ljekarska i Farmaceutska komora CG), kao i farmaceutskih kompanija iz Crne Gore.

Organizacionim odborom Konferencije rukovodi Milanka Žugić, dipl. ph

Naučnim odborom Konferencije rukovodi dr sc med Majda Šahman-Zaimović. Učešće na konferenciji sertifikovano je od strane Ljekarske i Farmaceutske komore Crne Gore. U toku marta mjeseca očekujemo od navedenih učesnika da dostave aktuelne teme za 2016. godinu iz svojih oblasti. Na sajtu: www.medicalcg.me postavljena je prijava učešća na Konferenciji, kao i programi prethodniih konferencija uz video zapise. U prilogu dostavljamo Prijavu učešća na Konferenciji i cjenovnik usluga.

Detaljnije informacije: Tel/fax: 020 238 841, Mob. tel.: 067 395 032 i e/mail redakcija@medicalcg.me

Prijava predavanja

14.03.2016. :: Rješenje o imenovanju Sekcije bolničkih farmaceuta CG

Dostupno Rješenje o (formiranju) imenovanju Sekcije bolničkih farmaceuta Crne Gore

Rješenje

14.03.2016. :: Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Dostupan novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Opširnije

10.03.2016. :: Najava predavanja KE

Dana 22.03.2016 u 13.00 h, u hotelu 'Ramada', Podgorica u organizaciji farmaceutske kompanije Farmont MP doo održaće se predavanje na temu: ▫ Farmaceutski i pedijatrijski skup, ▫ JGL – kao kap vode na dlanu, ▫ Rinološka problematika u svakodnevnoj praksi i ▫ Otitis media i komplikacije, dijagnostika i terapija..

Opširnije

10.03.2016. :: Najava predavanja KE

Dana 18.03.2016 u 13.00 h, u hotelu 'Ramada', Podgorica u organizaciji farmaceutske kompanije Farmegra doo održaće se predavanje na temu: "Kašalj - odbrambeni mehanizam ili simptom, lečenje" - akreditovano od strane Komisije za kontinuiranu edukaciju Komore.

Opširnije

08.03.2016. :: Obavještenje za farmaceute koji obavljajuju farmaceutsku zdravstvenu djelatnost na području Budve, Tivta, Kotora, Risna, Herceg-Novog i Igala

U vezi sa realizacijom Projekta obuke zdravstvenih radnika za praćenje potrošnje i bezbjednosti ljekova u zdravstvenim ustanovama (akreditovano sa 5 bodova), obavještavamo Vas da će se, 9. marta (srijeda) sa početkom u 12,00 časova, u sali Specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota, održati radionica koja će okupiti zdravstvene radnike imenovane za praćenje potrošnje, kao i bezbjednosti ljekova iz sljedećih institucija: OB Kotor, DZ Kotor, DZ Budva, DZ Tivat, DZ Herceg Novi, Specijalna bolnica za psihijatriju, Specijalna bolnica za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju "Vaso Ćuković", OB Meljine, Institut dr Simo Milošević. Projekat se temelji na važećoj legistlativi, master planu razvoja zdravstvenog sistema, nacionalnom planu za racionalno korišćenje ljekova, strukturnim reformama u zdravstvenom sistemu i usvojenim smjernicama Ministarstva zdravlja o sprovođenju redovnih analiza potrošnje ljekova i praćenja bezbjednosti ljekova, namijenjenih zdravstvenim ustanovama.

Farmaceuti iz apoteka na području Budve, Tivta, Kotora, Risna, Herceg-Novog i Igala su pozvani da uzmu aktivno učešće na predstojećoj radionici.

Agenda je dostupna u prilogu.

Agenda

05.03.2016. :: The 6th Congress of Pharmacy of Macedonia with international participation

Dear Colleague,

Due to the requests received the deadline for short-paper submissions for 6th Congress of Pharmacy of Macedonia with international participation is extended till 15 March 2016.

The 6th Congress of Pharmacy of Macedonia with international participation will take place in Ohrid, Macedonia onJune 1-5 2016. The congress topic will be “Modern pharmacist-bridging science with practice". It will consist in plenary and invited lectures as well as short oral presentations and poster presentations

Web site of the Congress is http://congress.mfd.org.mk

Instructions for authors and Submission of short papers are available on the following link: http://congress.mfd.org.mk/call-for-abstracts.html

Contact for scientific program and short paper submission related questions: Prof. Marija Glavas Dodov e-mail: scientific@mfd.org.mk or magl@ff.ukim.edu.mk, Ass. prof. Maja Simonoska Crcarevska e-mail: secretary@mfd.org.mk or msimonoska@ff.ukim.edu.mk

Contact for exhibition and sponsoring opportunities: Prof. Rumenka Petkovska e-mail: rupe@ff.ukim.edu.mk, Ass. prof. Zoran Sterjev e-mail: zost@ff.ukim.edu.mk

We all look forward to meeting you in Ohrid, Macedonia

02.03.2016. :: Budućnost je sada

Obavještavamo Vas kako se u organizaciji Večernjeg lista, portala Ordinacija.hr i Health event-a, 15. aprila, 2016. u Hypo centru održava I. regionalna konferencija digitalne medicine pod nazivom "Budućnost je sada".

Opširnije

01.03.2016. :: Pismo zdravstvenim radnicima

Postovani,

Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno Pismo zdravstvenim radnicima povodom novih preporuka u vezi sa primjenom lijeka TachoSil (ljudski fibrinogen / ljudski trombin).

Opširnije

20.02.2016. :: Najava predavanja KE

Predavanje u organizaciji farmaceutske kuće 'Takeda' održaće se u Baru 26. februara 2016. u DZ 'Bar' u 13:30 h. Tema: "Izbor odgovarajućeg lijeka kod akutnog bola i značaj gastroprotekcije".

Opširnije

18.02.2016. :: Najava predavanja KE

Predavanje u organizaciji farmaceutske kuće 'Osmi red' održaće se 23.02.2016. u hotelu 'Podgorica' u 12.00 h na temu "Savremeni principi u liječenju hroničnih rana". Predavanje će biti akreditovano od strane Komisije za kontinuiranu edukaciju Komore.

Opširnije

17.02.2016. :: The 6th Congress of Pharmacy of Macedonia with international participation

Dear Colleague,

The 6th Congress of Pharmacy of Macedonia with international participation will take place in Ohrid, Macedonia on June 1-5 2016. The congress topic will be “Modern pharmacist-bridging science with practice". It will consist in plenary and invited lectures as well as short oral presentations and poster presentations. Deadline is Feb. 29th 2016. Web site of the Congress is http://congress.mfd.org.mk

Instructions for authors and Submission of short papers are available on the following link: http://congress.mfd.org.mk/call-for-abstracts.html

Contact for scientific program and short paper submission related questions: Prof. Marija Glavas Dodov e-mail: scientific@mfd.org.mk or magl@ff.ukim.edu.mk. Ass. prof. Maja Simonoska Crcarevska e-mail: secretary@mfd.org.mk or msimonoska@ff.ukim.edu.mk. Contact for exhibition and sponsoring opportunities: Prof. Rumenka Petkovska e-mail: rupe@ff.ukim.edu.mk. Ass. prof. Zoran Sterjev e-mail: zost@ff.ukim.edu.mk

We all look forward to meeting you in Ohrid - Macedonia, Ass. prof. Maja Simonoska Crcarevska - Scientific board secretary, 6th Congress of Pharmacy in Macedonia with international participation

E-mail: secretary@mfd.org.mk

Phone:+38923126032 ext. 118

Fax:+38923123054

15.02.2016. :: Oglas za posao

Oglašivač: APOTEKA 'LIJEK'

Mjesto rada: Tivat i Kotor

Opširnije

02.02.2016. :: Pismo zdravstvenim radnicima

Postovani,

Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju indikacije za primjenu lijeka Tarceva®(erlotinib).

Opširnije

28.01.2016. :: Preuzimanje Licenci za rad

Poštovani budući članovi Komore - farmaceuti,

Napomena u vezi preuzimanja Licence za rad: Preuzimanje istih vrši se isključivo lično u prostorijama Komore. Shodno Zakonu protivpravno je zasnivanje radnog odnosa/stupanje u radni odnos prije preuzimanja Licence za rad od strane Komore tj. rad bez Licence. Rok za izradu Licence shodno aktima Komore je 15 dana od podnošenja zahtjeva (i prateće dokumentacije)za izdavanje iste Komori. U izuzetnim slučajevima moguće je uz rješenje i Izvod iz registra Komore (taksa uz predaju zahtjeva za izdavanje Izvoda shodno Odluci o nadoknadama je 5,00 eura). Podsjećanja radi još jednom u prilogu Odluka.

25.01.2016. :: Info za pripravnike

Poštovani,

Obavještavamo Vas da smo se Ministarstvu zdravlja kao nadležnom (čijim podzakonskim aktom je regulisana procedura obavljanja staža i polaganja stručnog ispita) obratili e-mailom/dopisom u vezi rješavanja pitanja daljeg načina obavljanja dijela staža za pripravnike farmaceute koji se odnosi na kontrolu ljekova, a koji se obavljao u prostorijama Komore u vidu predavanja mentora dipl ph Nikole Goranovića (Hemomont) kao prelazno /privremeno rješenje shodno održanom sastanku od 07.05.2014. u Ministarstvu zdravlja. Ovo sve u cilju daljeg nesmetanog obavljanja ovog dijela staža za pripravnike u adekvatnim uslovima i ustanovi za to predviđenoj shodno Pravilniku koji reguliše obavljanje pripravničkog staža.

Podsjećanja radi, shodno postojećem Pravilniku (čl.8 )kontrola kvaliteta ljekova - obavlja se u laboratoriji za kontrolu kvaliteta ljekova - 15 dana.

U sklopu ovog staža predviđeno je da se pripravnik:

- upoznaje se sa:poslovima i organizacijom rada laboratorije za kontrolu ljekova

- procedurama i uputstvima za rad u skladu sa smjernicama Dobre kontrolne laboratorijske prakse;

- ispitivanjem i kontrolom kvaliteta aktivnih, pomoćnih supstanci i ambalaže;

- primjenom odgovarajućih procedura za ispitivanje ljekova u skladu sa evropskom, nacionalnom ili drugim priznatim farmakopejama ili provjerenim metodama ispitivanja;

- obradom i procjenom rezultata ispitivanja;

- vođenjem laboratorijske dokumentacije;

- zakonskim propisima vezanim za ispitivanje i kontrolu ljekova.

Kada dobijemo odgovor Ministarstva i rješenje ovog pitanja bićete obaviješteni putem sajta Komore i fb stranice.

Napomena: Molimo kolege pripravnike za strpljenje jer za sada nećemo vršiti prijem prijava preko naše službe (Komore)

22.01.2016. :: Članarina

Poštovani,

Aktivna je Odluka o članarini za 2016. godinu. Molimo poštovane članove da izmire dug iz 2015. i otpočnu sa plaćanjem članarine za 2016. godinu.

Odluka

22.01.2016. :: Oglas za posao

Oglašivač: APOTEKA 'GUŠMIROVIĆ'

Mjesto rada: Berane

Opširnije

19.01.2016. :: Spiskovi

Poštovani pripravnici,

Sledeći rok (rok br. 6) za dio staža koji se odnosi na kontrolu ljekova zakazan je za 21.01.2016. u 18.30 h u prostorijama Komore (Nikole Kovačevića 12, blok 5). Obzirom da postoje dva spiska prijavljenih, postoji mogućnost da za rok br. 7 termin bude 22.01.2016. Za rok br. 7 predavač će potvrditi da li će isti biti održan, kao i tačno vrijeme održavanja u toku prvog roka.

Spisak za rok br. 6:

1.Anisa Kurtagic: Apoteka "Jatros", Rozaje,

2.Enisa Nurkovic: Apoteka "Jatros", Rozaje,

3.Ilma Hadzic , 06.07.2015, , apoteka Zabjelo

4.Marija Miljanic, ,06.07.2015, apoteka Zabjelo ,

5.Dijana Džarić, apoteka Sahat kula

6.Nataša Bašić, 06.07.2015 apoteka Sahat kula

7.Ivana Dzuverovic , Risto Vukotic u Pljevljima,

8.Marija Zindovic , apoteka Krusevac,

9.Djukic Tamara, apoteka Krusevac,

10.Djurisic Anja , apoteka Krusevac, jul 2015

11.Labudovic Ivana , apoteka Krusevac, jul 2015

12.Sandra Scepovic, apoteka Tea Medica, Bar,

13. Strugar Nevena. Apoteka "Tea Medica 20" u Podgorici

14.Aleksandar Pesic, Lijek 8,

15.Aida Ezelagic, Apoteka "Panaceja 1" - Tea Medica, Ulcinj,

16.Sonja Blazevic,

17. Mersiha Kalić, apoteka Stanić, B.Polje

Spisak za rok br. 7

1.Jankovic Milena , apoteka Tea Medica, 14 Cetinje,

2. Bojana Marković, Cosmetics Pharmacy 2 (d.o.o. ,,MPM''), Podgorica,

3.Milica Labudovic, apoteka Moraca,

4.Miodrag Tmusic, apoteka "Tea-Medica 18", Podgorica;

5.Stana Vujović, apoteka Onogošt u Nikšiću,

6.Milica Grbović, apoteka Onogošt u Nikšiću,

7.Gordana Vukotić, apoteka Onogošt u Nikšiću,

8.Dijana Rudovic / volontirala u apoteci Vigor,a od 1.septembra u apoteci Remedia u Niksicu,

9. Nada Knezevic, Ap.Zdravlje,

10.Delić Tijana, apoteka 'Gojko Darić' u Nikšiću,

11.Kostić Jelena, apoteka 'Gojko Darić' u Nikšiću,

12.Ruljić Slobodanka, apoteka 'Gojko Darić' u Nikšiću,

13.Marina Ivanjic, 6.jula Mogren Budva ,

14.Anđela Rudović,Tea Medica 5 , Nikšić,

15.Obradovic Jovana , Montefarm, Bijelo Polje,

16.Janjusevic Dragojla, apoteka Tea Medica 8 Pljevlja,

17.Sabela Mujovic,, u Rožajama u apoteci "Jatros"

18.Nebojša Terzić, apoteka Vila ,Podgorica,

19.Jovana Delic,

20.Stefan Premovic apoteka Prima Berane

Stručna usavršavanja

PRIPRAVNIČKI STAŽ

KONTINUIRANE EDUKACIJE

NAJAVA PREDAVANJA KE

MEĐUNARODNI PROGRAMI KE

Opširnije

Korisne informacije

KORISNI LINKOVI

PRAVA PACIJENATA

PRAVILNICI

ZANIMLJIVOSTI

Opširnije