Oglasi za posao

Tražite posao? Pretražite aktuelne oglase - ponudu poslova u okviru našeg web sajta sa kompletnim detaljnim objašnjenima i uslovima koje prezentuju oglašivači u Crnoj Gori...

Apoteke CG

Portal svih apoteka u Crnoj Gori predstavlja kompletno web prezentovanje svih apoteka u Crnoj Gori na jednom mjestu sa aktivnim spiskom, prezentacijama i ponudom apoteka...

Bilten br. 4

Ako li apotekar ne drži svoju apoteku uredno, ljekove ne nabavlja i ne pravi po propisu farmakopeje, prodaje nečiste i pokvarene ljekove, ne izdaje ljekove u svako doba dana i noći...

Posljednje novosti

07.10.2016. :: Oglas za posao

Oglašivač: APOTEKA 'Holos'

Mjesto rada: Podgorica

Oglas AO 046 važi do: 07.04.2017.

2 DIPL. FARMACEUTA & 10 pripravnika diplomiranih farmaceuta (koji bi se prijavili preko programa za stručno osposobljavanje) radi obuke i budućeg zapošljenja.

Oglas

05.10.2016. :: V Sajam medicine - 27, 28 i 29. Oktobar, Hotel 'Hilton' - Podgorica

Poštovani,

Magazin 'Medical CG', kao promoter crnogorskih javnih i privatnih zdravstvenih resursa, već osmu godinu, uz podršku stručnih autora iz oblasti medicine i farmacije, informiše o mnogim značajnim zdravstvenim temama i bilježi osnovne poruke sa brojnih stručnih skupova koji se organizuju u Crnoj Gori. Prethodne četiri godine u organizaciji Medicala održana su četiri sajamska skupa na kojima je prosječno organizovano oko 80 stručnih predavanja i oko 50 štandovskih prezentacija.

Ove godine, od 27. do 29. Oktobra, u Podgorici, u hotelu 'Hilton', organizuje se V Sajam medicine, uz učešće i stručnu pomoć najvažnijih učesnika u sistemu crnogorskog zdravstva, čijim stručnim radom rukovodi Naučni odbor sajma.

Pored domaćih stručnjaka iz oblasti medicine i farmacije, učešće na sajmu prijavili su i predavači i kompanije iz okruženja i inostranstva, pa očekujemo da će ovogodišnji Sajam medicine ostvariti izuzetan edukativni karakter.

Predavanja su sertifikovana od strane Ljekarske i Farmaceutske komore Crne Gore, a Program predavanja biće dostupan sredinom oktobra.

Opširnije

05.10.2016. :: Predavanje

Predavanje u organizaciji farmaceutske kompanije 'Farmont', održaće se u hotelu 'Hilton', Podgorica, 13.10.2016.godine (četvrtak) u 13 h, na temu: "Nove spoznaje o hitnoj kontracepciji" - prim. dr Vladimir Perendija i dr. Lejla Bosak. Akreditovano od strane Komisije za kontinuiranu edukaciju Komore sa 5 bodova.

Pozivnica

03.10.2016. :: VAŽNO - Rok za predaju zahtjeva za izdavanje i izradu faksimila - 15 dana

Dostupan je novi Statut FKCG...

Obzirom da je završena prethodna procedura (usaglašavanje akata shodno novoj nadležnosti Komore - izdavanje i izrada faksimila) obavještavamo Vas da ste dužni da predate zahtjev za izdavanje i izradu faksimila Komori kao nadležnoj ustanovi, shodno Pravilniku o načinu izdavanja, upotrebe i sadržini faksimila i Pravilniku o izmjenama pravilnika o načinu izdavanja, upotrebe i sadržini faksimila izdatih od strane Ministarsta zdravlja.

Predaja zahtjeva za izdavanje i izradu faksimila počinje u utorak, 4.oktobra 2016.godine i trajaće 15 dana.

Krajnji rok predaje zahtjeva je 18.oktobar 2016.godine.

Nakon predaje svih zahtjeva iste ćemo procesuirati dobavljaču na izradu.

VAŽNO: Kada budu završeni, bićete obaviješteni putem e-maila radi preuzimanja istih.

Zamjena starih novim, vršiće se istovremeno, odnosno prilikom preuzimanja novih, potrebno je donijeti stari faksimil radi uništenja od strane Komisije za uništavanje faksimila.

Farmaceut će preuzimanje faksimila potvrđivati svojeručnim potpisom.

Za izdavanje faksimila potrebno je predati sledeću dokumentaciju (elektronski, preporučeno poštom ili lično):

• Ispunjen obrazac zahtjeva za prikupljanje podataka o farmaceutima radi izdavanja faksimila (u attach-u),

• Licenca za rad (ovjerena kopija),

• Dokaz o radnom odnosu (potvrdu ili ugovor) u zdravstvenoj ustanovi uz uplatu nadoknade za izradu faksimila u iznosu od 20,23 Eur (dokaz o uplati poslati na mejl, preporučeno poštom ili predati lično) na žiro račun Farmaceutske komore Crne Gore 520-917100-83.

Faksimil se izdaje na zahtjev zdravstvenog radnika koji neposredno pruža zdravstvenu zaštitu, za ovjeru medicinske dokumentacije (čl.7) Pravilnika.

Obaveza je da zdravstveni radnici- stranci sa privremenim boravkom, imaju faksimil u skladu sa Pravilnikom za period za koji imaju odobrenje za privremeni boravak od nadležnog organa, a da za taj period pružaju neposrednu zdravstvenu zaštitu.

Službe, centri i jedinice zdravstvenih ustanova podnose službi Komore, zahtjeve za izradu faksimila sa neophodnim podacima i broju faksimila za izradu , kao i navedenom dokumentacijom. Iznos nadoknade određen je shodno izvršenom tenderskoj proceduri i najnižoj ponuđenoj cijeni dobavljača , o čemu je sačinjen Ugovor o javnoj nabavci br.292/16 .

Dobavljač je shodno Ugovoru dužan da nakon prijema zahtjeva u ugovorenom roku isporuči robu (faksimil) Komori.

Faksimil je pravougaonog oblika, dimenzija 45x20 mm sa natpisom u vodoravnim redovima: u prvom redu - broj faksimila, u drugom redu - ime i prezime, stručno i naučno zvanje, u trećem redu - specijalnost, u četvrtom redu - broj licence za rad/ broj licence iz prakse .

U attach-u je i izgled obrasca iz Registra u kojem će se voditi evidencija o izdatim faksimilima koji popunjava stručna služba Komore. Napomena: Troškovi za izradu faksimila su stvar poslodavca i zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi, bilo u javnom ili privatnom sektoru i faksimil je sredstvo za rad zdravstvenih radnika. S tim u vezi, poslodavac u zdravstvenoj ustanovi će donijeti odgovarajuću odluku o naknadi troškova za izradu faksimila.

Zahtjev za prikupljanje podataka

Obrazac za registar

02.10.2016. :: Statut

Dostupan je novi Statut FKCG...

Statut - Download

27.09.2016. :: Smart projekat

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je za Smart radionicu primljeno 65 prijava (elektronski i telefonski).

Popunjenih prijava (obrazac poslat u naznačenom roku ) smo dobili 64.

61 popunjena prijava je prihvaćena i ispunjava uslove učešća.

3 popunjene prijave ne ispunjavaju sve navedene uslove,iako su poslate blagovremeno i biće odbijene.

1 prijava koja je izvršena telefonski nije poslata i elektronskim putem u naznačenom roku (26.09.2016.) ,a takođe ne ispunjava jedan od uslova i s toga će biti odbijena.

Kolege kojima je prijava odbijena dobiće obrazloženje putem e-maila.

Napominjemo da je krajnji rok za uplatu kotizacije 16.oktobar 2016.

Hvala što ste prepoznali značaj našeg projekta.

Stručna služba Komore

23.09.2016. :: Smart projekat

Poštovani,

Podsjećamo Vas da je danas, 23.09.2016 poslednji rok prijave za Smart projekat.

Molimo Vas da Vaše učešće prijavite elektronski ili tel. uz popunjenu prijavu.

Napominjemo da ćemo uvažiti prijem prijava zaključno sa ponedeljkom 26.09.2016., a ukoliko smo prethodno(do 23.09.2016) primili Vaš zahtjev o učešću (putem mejla ili telefonski). Molimo da imate u vidu da ćemo Vaše prijave razmotriti nakon prijema, tj. utvrditi ispunjenost uslova shodno Obavještenju o Smart projektu i obavijestiti Vas ukoliko ne ispunjavate iste.

VAŽNA NAPOMENA: Potrebna je ispunjenost sva 3 uslova - redovan član Komore ,što podrazumijeva shodno Statutu i uredno plaćanje članarine Komori , rad u apoteci (zasnovan radni odnos u apoteci, u vrijeme podnošenja zahtjeva za učešće,zbog prirode istraživanja koja će se sprovoditi u budućem projektu -ispitivanje i analiza 5-10 slučajeva pacijenata ) i učešće u kont. edukaciji,sve shodno evidenciji Komore.

15.09.2016. :: Oglas za posao

Oglašivač: APOTEKA 'MSP Pharm'

Mjesto rada: Podgorica

Oglas AO 045 važi do: 15.03.2017.

DIPL. FARMACEUT & FARM. TEHNIČAR

Oglas

10.09.2016. :: SMART projekat – Napredni farmaceut

Poštovane koleginice i kolege,

Obavještavamo Vas da Farmaceutska komora Crne Gore, organizuje SMART projekat koji će, vjerujemo, otvoriti novu stranicu u razvoju farmaceutske struke u Crnoj Gori - 'SMART projekat – Napredni farmaceut' - 'Astma radionica'.

Edukacija će se održati dana 17.10.2016. (ponedeljak) od 10:00 do 17:00 h u prostorijama Privredne komore Crne Gore, Novaka Miloševa 29/II, Podgorica.

Rok za prijavu do 23.septembra 2016.

Rok za uplatu kotizacije najkasnije do 16.oktobra 2016.

Opširnije

09.09.2016. :: 37. Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije

37. Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije držaće se 23. i 24. septembra 2016.godine u prostorijama hotela 'Franca', Bijelo Polje.

Sabor ljekara je tradicionalna manifestacija, koja se održava unazad 45. godina naizmjenično u 3 grada sjeverne Crne Gore (Bijelo Polje, Berane i Pljevlja) i jugozapadne Srbije (Prijepolje, Nova Varoš i Priboj). Ove godine čast organizacije pripala je Domu zdravlja i Opštoj bolnici Bijelo Polje.

KOTIZACIIJA: 20,00 EUR. Uplate za kotizaciju učesnici mogu izvršiti preko žiro-računa 530-24994-12. Uplata kotizacije moguća na licu mjesta. Sve uplate se vrše direktno kod organizatora.

Skup je akreditovan i od strane Farmaceutske komore sa 10 i 5 bodova. U prilogu Program Sabora.

Program

04.09.2016. :: Oglas za posao

Oglašivač: APOTEKA 'LIJEK'

Mjesto rada: Nikšić

Oglas AO 044 važi do: 04.03.2017.

DIPL. FARMACEUT

Oglas

29.08.2016. :: Pravilnik o obrascu i sadržini recepta, kriterijumima za klasifikaciju ljekova, kao i načinu propisivanja i izdavanja ljekova

U prilogu prečišćeni tekst 'Pravilnika o obrascu i sadržini recepta, kriterijumima za klasifikaciju ljekova, kao i načinu propisivanja i izdavanja ljekova' obuhvata sljedeće propise:

1. 'Pravilnik o obrascu i sadržini recepta, kriterijumima za klasifikaciju ljekova, kao i načinu propisivanja i izdavanja ljekova' ("Službeni list Crne Gore", br. 034/15 od 03.07.2015. i

2. 'Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascu i sadržini recepta, kriterijumima za klasifikaciju ljekova, kao i načinu propisivanja i izdavanja ljekova ("Službeni list Crne Gore", br. 036/16 od 09.06.2016), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.

Pravilnik

29.08.2016. :: Obavještenje o upisu na specijalističke akademske studije iz farmaceutske zdravstvene zaštite na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Specijalističke akademske studije iz farmaceutske zdravstvene zaštite omogućavaju kolegama sticanje kompetencija u sprovođenju racionalne farmakoterapije, identifikaciju i rješavanje terapijskih problema pacijenata, praćenje ishoda terapije, savjetovanje pacijenata kroz izradu i implementaciju plana farmaceutske zdravstvene zaštite.

Studijski program je akreditovan u skladu sa Bolonjskim procesom a završetkom studija stiče se zvanje specijalista farmacije i 90 ESPB. U nastavi, koja se održava subotom, učestvuju profesori Farmaceutskog i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Desetogodišnje iskustvo u trajanju programa specijalizacije i iskustva preko 300 specijalista farmaceutske zdravstvene zaštite potvrda su kvaliteta studijskog programa.

Za više informacija posjetite sajt

26.07.2016. :: Oglas za posao

Oglašivač: APOTEKA 'LIJEK'

Mjesto rada: Bijelo Polje, Berane, Tivat, Kotor, Petrovac i Sutomore

Oglas AO 043 važi do: 26.01.2017.

DIPL. FARMACEUTI I FARM. TEHNIČARI

Oglas

15.07.2016. :: Ne propustite! - Produžen rok za ranu kotizaciju za Ljetnu školu kliničke farmacije 2016...

Poštovani,

Obavještenje u vezi Ljetnje škole kliničke farmacije u Splitu:

U prilogu finalni program Ljetne škole kliničke farmacije koja će održati u Splitu 19.-21.08.2016.

Prvi dan škole su organizovane inicijalne radionice, sve s novim slučajevima, tako isto i zadnji dan. U subotu za one koji su bili prošle godine priredili nove slučajeve i teme na naprednijoj osnovi za koje će biti poslati materijali za pripremu: Interakcije antimikrobnih, psihotropnih i hormonskih ljekova - Varfarin klinika - Individualizacija terapije.

Za one koji dolaze prvi put, rezervisani su slučajevi na početnoj osnovi. Za diskusiju je ostavljeno više vremena, u radionicama će se pridružiti još dva moderatora; magistar farmacije Lovre Zekan, i magistra farmacije Antonija Banić, univ. spec. kliničke farmacije, oboje doktoranti u području kliničke farmakologije.

Prijave su otvorene! Kontakt na: skola.farmacije@mefst.hr ili Tel: 021 – 557-851.

Raspored

10.07.2016. :: Zahtjev za prikupljanje podataka od farmaceuta za izradu faksimila

Dostupan je za preuzimanje 'Zahtjev za prikupljanje podataka od farmaceuta za izradu faksimila'...

Zahtjev

07.07.2016. :: Podsjećanje na obavezu farmaceuta o prijavljivanju promjene podataka (radno mjesto, status-prezime itd...)

Izvod iz Pravilnika o upisu u registar dipl.farmaceuta mart 2010. i čl. 16 Statuta Farmaceutske komore CG

Član 5.

Član Komore dužan je da prijavi svaku promjenu podataka u roku od 15 (petnaest) dana uz odgovarajuću dokumentaciju.

06.07.2016. :: Prijavljivanja neželjenih dejstava ljekova

Poštovani/e,

U cilju promocije prijavljivanja neželjenih dejstava ljekova prenosimo sledeću vijest:

Uspješnom realizacijom projekta “Povezivanje informacionih sistema CALIMS i MONTEFARM - Elektronska prijava neželjenog dejstva lijeka”, farmaceuti iz zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore "Montefarm" od petka, 01.07.2016. imaju mogućnost da svaku sumnju na neželjeno dejstvo lijeka prijave direktno, kroz informacioni sistem koji koriste u svakodnevnom radu.

Tim povodom je, na portalu CALIMS, u dijelu Novosti, objavljena i prigodna vijest.

Hyperlink za vijest

03.07.2016. :: Pravilnik

Dostupan Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascu i sadržini recepta, kriterijumima za klasifikaciju ljekova, kao i o načinu propisivanja i izdavanja ljekova.

Pravilnik

ARHIVA PROŠLIH VIJESTI - 2016. GODINA

Stručna usavršavanja

PRIPRAVNIČKI STAŽ

KONTINUIRANE EDUKACIJE

NAJAVA PREDAVANJA KE

MEĐUNARODNI PROGRAMI KE

Opširnije

Korisne informacije

KORISNI LINKOVI

PRAVA PACIJENATA

PRAVILNICI

ZANIMLJIVOSTI

Opširnije