Oglasi za posao

Tražite posao? Pretražite aktuelne oglase - ponudu poslova u okviru našeg web sajta sa kompletnim detaljnim objašnjenima i uslovima koje prezentuju oglašivači u Crnoj Gori...

Apoteke CG

Portal svih apoteka u Crnoj Gori predstavlja kompletno web prezentovanje svih apoteka u Crnoj Gori na jednom mjestu sa aktivnim spiskom, prezentacijama i ponudom apoteka...

Bilten br. 3

Ako li apotekar ne drži svoju apoteku uredno, ljekove ne nabavlja i ne pravi po propisu farmakopeje, prodaje nečiste i pokvarene ljekove, ne izdaje ljekove u svako doba dana i noći...

Posljednje novosti

10.07.2014.:: Aktuelnosti u regionu

Kreiran novi link / stranica - AKTUELNOSTI U REGIONU. Stranica će biti redovno ažurirana sa novim informacijama.

09.07.2014.:: Poštovani članovi,

Obavještavamo Vas da ćemo biti na kolektivnom godišnjem odmoru od 04-22. avgusta 2014. i u tom periodu nas možete kontaktirati putem e-maila. Sa radom počinjemo 25. avgusta (ponedeljak).

Napomena: Molimo da strani državljani koji treba da produže 'Odobrenja za rad' blagovremeno predaju dokumentaciju. Zakonski rok za završavanje dokumentacije od strane Komore je 15 dana od datuma predaje dokumentacije za Odobrenje odn. produženje Odobrenja.

Molimo sve članove ukoliko žele da preuzmu sertifikate da se jave da bi ih mogli preuzeti prije početka odmora.

S poštovanjem,

Sekretar Farmaceutske komore Crne Gore

08.07.2014.:: Registar ljekova u Crnoj Gori 2013

Agencija za ljekove i medicinska sredstva je u skladu sa svojim nadležnostima - edukacije o ljekovima i davanja informacija od značaja za sprovođenje mjera za racionalno korišćenje ljekova, pripremila i objavila prvi Registar ljekova u Crnoj Gori.

Nacionalni registar ljekova sadrži podatke o ljekovima koji imaju dozvolu za stavljanje lijeka u promet u Crnoj Gori, zaključno sa 31.12.2013. U Registru je dat sažet prikaz indikacija i doziranja ljekova koji imaju dozvolu za lijek a u posebnim poglavljima su dati podaci o primjeni ljekova u periodu trudnoće i dojenja, interakcijama ljekova, uticaju ljekova na vrijednosti laboratorijskih parametara i druge važne informacije.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu poručiti publikaciju 'Registar ljekova u Crnoj Gori 2013' uplatom na žiro račun Agencije za ljekove i medicinska sredstva br. 520-3603-33 kod Hipotekarne banke, sa pozivom na broj 3600. U opisu (svrha transfera) obavezno je upisati registar ljekova. Prilikom preuzimanja publikacije neophodno je priložiti dokaz o uplati. Cijena publikacije „Registar ljekova u Crnoj Gori 2013“ iznosi 15,00 eur.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Svetlana Raonić: telefon 020-310-280 i email: svetlana.raonic@calims.me

KOMPLETAN PREGLED I ARHIVA NOVOSTI

Stručna usavršavanja

PRIPRAVNIČKI STAŽ :: K. EDUKACIJE :: NAJAVA PREDAVANJA KE :: MEĐUNARODNI PROGRAMI KE

Opširnije

Korisne informacije

KORISNI LINKOVI :: PRAVA PACIJENATA :: PRAVILNICI :: ZANIMLJIVOSTI

Opširnije