Oglasi za posao

Tražite posao? Pretražite aktuelne oglase - ponudu poslova u okviru našeg web sajta sa kompletnim detaljnim objašnjenima i uslovima koje prezentuju oglašivači u Crnoj Gori...

Apoteke CG

Portal svih apoteka u Crnoj Gori predstavlja kompletno web prezentovanje svih apoteka u Crnoj Gori na jednom mjestu sa aktivnim spiskom, prezentacijama i ponudom apoteka...

Bilten br. 3

Ako li apotekar ne drži svoju apoteku uredno, ljekove ne nabavlja i ne pravi po propisu farmakopeje, prodaje nečiste i pokvarene ljekove, ne izdaje ljekove u svako doba dana i noći...

Posljednje novosti

15.02.2015. :: II Kongres farmaceuta CG

Poštovani,

Organizacioni odbor Drugog kongresa farmaceuta Crne Gore, dana 12.02.2015. godine, donio je ODLUKU o produženju termina za:

• Prijem sažetaka najkasnije do 01.04.2015. godine

• Rane kotizacije najkasnije do 15.03.2015. godine i

• Obavještenje o prihvatanju radova najkasnije do 01.05.2015. godine.

Predsjednica Organizacionog odbora,

Slavica Vučurović, mr ph

01.02.2015. :: II Kongres farmaceuta CG

Poštovani/a članovi i uvaženi saradnici,

Ovim putem Vas želimo da Vas podsjetimo na:

• povoljnosti uplate rane kotizacije (rok za iste je do 15.02.2015.godine) za II Kongres farmaceuta Crne Gore u organizaciji Farmaceutske komore Crne Gore i Farmaceutskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, u saradnji sa Agencijom za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Crne Gore i Svjetske farmaceutske organizacije - FIP (Pharmaceutical International Federation)

• prijava radova u toku, prijem sažetaka do 01.03.2015. i

• obavijest o prihvatanju radova do 01.04.2015.

Kongres će se održati u hotelu 'Splendid' u Bečićima, u periodu od 28-31.maja 2015. godine uz prisustvo brojnih stranih i domaćih renomiranih predavača. Moto Kongresa je: 'Farmacija - Nauka i praksa, vođene humanošću'.

Tehnički organizator Kongresa je: 'PRiSMA – korporativne komunikacije', Marka Miljanova 68, 81000 Podgorica, na e-mail: prisma@t-com.me ili fax: 00382/0/20 601-145, 00382/0/20 601-146, gsm: 00382/0/67 867-072.

Sve informacije vezane za organizaciju Kongresa možete naći na našoj web adresi www.kongres2015.me (sponzorski paketi,prijava učesnika, uputstva o sažecima za radove, uplati za kotizacije i ostale detalje oko rezervacije smještaja u 'Splendidu' kao i za ponude u drugim hotelima u Bečićima) uz obraćanje našem tehničkom organizatoru.

Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće na ovom važnom događaju kroz prijave Vaših zainteresovanih učesnika i predavača koji bi imali ovim putem mogućnost da prenesu iskustva iz svoje zemlje, a sve u cilju da uspostavimo naučno-strukovnu saradnju i kroz ovo, kao i začetak medjudržavne saradnje u oblasti farmacije.

U attach. teme Kongresa i informacije o kotizacijama koje takođe možete naći na sajtu Kongresa.

Dobro došli!

www.fkcg.org

www.kongres2015.me (sajt ima cg i eng verziju)

21.01.2015. :: III Kongresa farmaceuta BiH

Poštovani članovi,

Prosleđujemo Prvo obavještenje u vezi održavanja III Kongresa farmaceuta BiH sa međunarodnim učešćem.

Prilog: 'FARMACIJA ZASNOVANA NA DOKAZIMA'

Stručna usavršavanja

PRIPRAVNIČKI STAŽ :: K. EDUKACIJE :: NAJAVA PREDAVANJA KE :: MEĐUNARODNI PROGRAMI KE

Opširnije

Korisne informacije

KORISNI LINKOVI :: PRAVA PACIJENATA :: PRAVILNICI :: ZANIMLJIVOSTI

Opširnije