Oglasi za posao

Tražite posao? Pretražite aktuelne oglase - ponudu poslova u okviru našeg web sajta sa kompletnim detaljnim objašnjenima i uslovima koje prezentuju oglašivači u Crnoj Gori...

Apoteke CG

Portal svih apoteka u Crnoj Gori predstavlja kompletno web prezentovanje svih apoteka u Crnoj Gori na jednom mjestu sa aktivnim spiskom, prezentacijama i ponudom apoteka...

Bilten br. 4

Ako li apotekar ne drži svoju apoteku uredno, ljekove ne nabavlja i ne pravi po propisu farmakopeje, prodaje nečiste i pokvarene ljekove, ne izdaje ljekove u svako doba dana i noći...

Posljednje novosti

24.05.2016. :: Sjednica Skupštine Farmaceutske Komore Crne Gore

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je sjednica Skupštine Farmaceutske Komore Crne Gore zakazana za 15. jun 2016. (srijeda). O mjestu i terminu održavanja bićete blagovoremeno obaviješteni.

Dnevni red

1. Kratak siže obaveza Komore shodno novoj nadležnosti (izdavanje faksimila). Vršiće se izmjena i dopuna akata Komore i dati na usvajanje na sjednici:

-Predlog Statuta Komore - izmjena i Odluka o izmjeni ,

-Predlog Odluke o faksimilu na predlog Izvršnog odbora,

-Predlog Rješenja o imenovanju i formiranju Komisije za uništavanje faksimila,

-Predlog Uputstva o postupku, načinu izrade, načinu vođenja i sadržaju evidencije o faksimilu, uništavanju i stavljanju van upotrebe faksimila,

-Izgled Zapisnika Komisije za uništavanje faksimila i

- Zahtjev za prikupljanje podataka o farmaceutima radi izdavanja faksimila (zahtjev koji podnosi zdravstveni radnik).

2. Aktuelna dešavanja u farmaceutskoj djelatnosti u proteklom periodu (Asocijacija komora - dosadašnje aktivnosti, izlazak Biltena br. 5...).

Molimo Vas da potvrdite Vaše prisustvo e-mailom ili telefonski najkasnije do 10-og Juna zbog kvoruma.

Predloge gore navedenih akata dostavićemo el. putem blagovremeno, u skladu sa zakonski predviđenim rokovima.

13.05.2016. :: Najava predavanja

Predavanje u organizaciji 'Belupo' akreditovano od strane Ljekarske komore dana 26.05.2016. u 13.00 h Hotel 'Podgorica', Podgorica i dana 27.05.2016 - Hotel 'Budva' Budva...

Predavanje u organizaciji 'Les laboratoires Servier' 18. maj 2016. godine u DZ 'Tuzi' Doma zdravlja Podgorica sa temom 'Savremena oralna terapija dijabetes melitusa tip 2 u ordinaciji izabranog doktora'...

Predavanje u organizaciji 'Pharmaswiss' dana 17.05.2016. u 13.30 h, Hotel 'Podgorica', u Podgorici na temu: 'Kada manje znači više: hemsko gvožđe u fokusu'...

Opširnije

11.05.2016. :: Pravilnik o načinu izdavanja, upotrebe i sadržini faksimila

Postovani,

Shodno čl. 123 tačka 5 Zakona o zdravstvenoj zaštiti kao nove nadležnosti Komore (dodjeljuje broj faksimila zdravstvenom radniku) stupio je na snagu Pravilnik o načinu izdavanja, upotrebe i sadržini faksimila (Sl.list 27/16 od 25.04.2016.).

Detaljnije informacije povodom buduće procedure koju će Farmaceutska komora sprovoditi kao novu nadležnost biće u narednom periodu procesuirane izmjenom Statuta i akata Komore kod nadležnih organa. Takođe će se odrediti zakonom propisani rokovi za sprovođenje budućih radnji (formiranje Komisjie za uništenje postojećih faksimila, dodjela novih itd..) koje su naložene novim Pravilnikom.

O svemu naprijed iznešenom bićete blagovremeno obaviješteni.

Stručna služba Komore

Pravilnik

25.04.2016. :: Pismo zdravstvenim radnicima

Postovani,

Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od reaktivacije virusa hepatitisa B tokom terapije BCR-ABL inhibitorima tirozin kinaze.

Opširnije

21.04.2016. :: III Medical konferencija

Poštovane koleginice i kolege,

U okviru predstojeće III Medical konferencije (akreditovana: 15-10 bodova) koja će se, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Crne Gore, održati u organizaciji časopisa Medical CG i Medical doo 26, 27. i 28. maja 2016. godine u hotelu Mediteran u Bečićima, na temu: "Aktuelnosti u zdravstvu, farmaciji i medicini".

Farmaceutska komora Crne Gore u saradnji sa Medical-om organizuje Master class radionicu na temu: “SMART Pharmacist – Shaping our future / “SMART farmaceut: Oblikujmo našu budućnost zajedno kroz inovativan model za pokretanje promjena u farmaceutskoj praksi i edukaciji” 26. maja, u trajanju od 11-17h (uz kafe pauzu i pauzu za ručak).

Predavači su uvažene kolege iz Sjedinjenih Američkih država (Mike Rouse) i Hrvatske (Arijana Meštrović).

REGISTRACIJA odnosno prijava učesnika i preuzimanje materijala: 09.30-10.30h. Radionica će takođe biti akreditovana od strane Komisije za kontinuiranu edukaciju Farmaceutske komore Crne Gore.

KOTIZACIJA: U iznosu od 70,00 EUR (podrazumijeva dnevnu kotizaciju Medical konferencija - 60,00 EUR-a + Master class radionica -26.maj.).

Način uplate kotizacije: Uplate će se uz prethodnu prijavu kod Medical doo, vršiti na žr 520-13273-26 “Medical” doo uz sledeću naznaku: Uplata za dnevnu kotizaciju i radionicu (26. maj) sa imenom i prezimenom učesnika u iznosu od 70,00 eura, uz obavezno slanje dokaza o uplati na mejl Komore: farmaceutska.komora.cg@gmail.com. Firmama, uplatiocima kotizacija, po potrebi dostavićemo profakturu a po završetku skupa i fakturu za izvršenu uplatu.

Medical d.o.o., Momišići, S1-3 Podgorica, Žiro račun: 520-13273-26, Kont.tel: 00381 20 238 841; mob.tel: 067 395 032, e-mail: 08flaer@gmail.com

Rok za uplatu (DEADLINE) je najkasnije do 20. maja 2016.godine. Ograničen broj učesnika. Radionica će biti prezentirana na engleskom i hrvatskom jeziku kombinovano.

Napomena: Učesnici koji se nisu prijavili i izvršili uplatu do naznačenog roka, mogu uz raniju rezervaciju mjesta ucesca, istu izvršiti na licu mjesta 26.05.2016.g. prilikom registracije za radionicu, o čemu će im se dostaviti priznanica kao dokaz o uplati.

U prilogu je Program radionice sa biografijom predavača(na našem i engleskom) koji ćete dobiti kao materijal na Konferenciji. Napominjemo da je Farmaceutska komora u tekućem periodu, svoju aktivnost usmjerila na rad na propisima o uslovima o otvaranju apoteka, te rad na pripremi smjernica i standarda Dobre apotekarske prakse. S tim u vezi radionica je idealan način da se farmaceuti pripreme za ono što ih očekuje u pomenutim oblastima rada.

S poštovanjem, Biljana Savović, dipl. pravnik

Sekretar Farmaceutske komore Crne Gore - 069 178 224

MASTER class RADIONICA

Master Class Workshop

Instrukcije za plaćanje

21.04.2016. :: Oglas za posao

Oglašivač: APOTEKA 'STARI GRAD'

Mjesto rada: Bar

Oglas AO 040 važi do: 21.10.2016.

DIPLOMIRANI FARMACEUT, FARMACEUTSKI TEHNIČAR & FARMACEUTSKI TEHNIČAR PRIPRAVNIK

Oglas

28.03.2016. :: Sjednica Skupštine Farmaceutske Komore Crne Gore

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je redovna sjednica Skupštine Farmaceutske Komore Crne Gore planirana za 13. april (srijeda) u 12.00 h u prostorijama Komore (Nikole Kovačevića 12).

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice

2. Završni račun za 2015.godinu

3.Aktuelna dešavanja u farmaceutskoj djelatnosti u proteklom periodu.

Molimo Vas da potvrdite Vaše prisustvo e-mailom ili telefonski najkasnije do 10-og aprila zbog kvoruma. Ukoliko ne dobijemo odgovor od svih članova Skupštine (pojedinačno) o prisustvu elektronski ili telefonom ili ne bude predviđenog kvoruma sjednica će se održati elektronskim putem. Završni račun je prethodno dat na uvid Nadzornom odboru za finansijsko poslovanje Komore (1. Milica Popivoda, 2. Vladislav Stanišić, 3.Branka Stijepović) čiji članovi će prisustvovati Skupštini.

Hvala na razumijevanju,

S poštovanjem, Sekretar Farmaceutske komore Crne Gore

Arhiva prošlih vijesti

Stručna usavršavanja

PRIPRAVNIČKI STAŽ

KONTINUIRANE EDUKACIJE

NAJAVA PREDAVANJA KE

MEĐUNARODNI PROGRAMI KE

Opširnije

Korisne informacije

KORISNI LINKOVI

PRAVA PACIJENATA

PRAVILNICI

ZANIMLJIVOSTI

Opširnije