Oglasi za posao

Tražite posao? Pretražite aktuelne oglase - ponudu poslova u okviru našeg web sajta sa kompletnim detaljnim objašnjenima i uslovima koje prezentuju oglašivači u Crnoj Gori...

Apoteke CG

Portal svih apoteka u Crnoj Gori predstavlja kompletno web prezentovanje svih apoteka u Crnoj Gori na jednom mjestu sa aktivnim spiskom, prezentacijama i ponudom apoteka...

Bilten br. 5

Ako li apotekar ne drži svoju apoteku uredno, ljekove ne nabavlja i ne pravi po propisu farmakopeje, prodaje nečiste i pokvarene ljekove, ne izdaje ljekove u svako doba dana i noći...

Posljednje novosti

05.12.2016. :: Program rada Komore za 2017. godinu

Na osnovu odredbe člana 107. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.list RCG” br 39/04) i člana 16 i 57 Statuta Farmaceutske komore Crne Gore, Skupština Komore na II redovnoj sjednici od 28.11.2016. godine, donijela je ODLUKU o visini članarine za članove Farmaceutske komore Crne Gore za 2017. godinu.

Opširnije

05.12.2016. :: Program rada Komore za 2017. godinu

Na osnovu odredbe člana 16. Statuta, Skupština Farmaceutske komore, na sjednici 28.11.2016. donijela je

PROGRAM RADA FARMACEUTSKE KOMORE za 2017. godinu

Za 2017. godinu utvrđuju se obaveze Farmaceutske komore, obuhvaćene i sadržane u 12 tačaka kako slijedi:

1. Intenzivne aktivnosti na sprovođenju i realizaciji pokrenute inicijative Komore, o ukidanju dvostrukog licenciranja, odn. uvođenju samo jedne licence koja će biti obnovljiva na godišnjem nivou

2. Usklađivanje normativnih akata Komore u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona i dr. propisa

3. Aktivna saradnja sa Agencijom za ljekove i medicinska sredstva – CALIMS

4. Rad na projektu SMART i edukacije koje prate isti

5. Dokument 'Smjernice DAP' na saglasnost Ministarstvu zdravlja

6. Aktivno učešće članova Komore u donošenju akata Komore

7. Nastaviti saradnju sa Ministarstvom zdravlja

8. Nastaviti saradnju sa inspekcijskim službama u rješavanju problema na terenu ,a koji su u njihovoj nadležnosti

9. Registracija članova Komore – upis shodno zahtjevima

10. Izdavanje licenci za rad i članskih karata - redovne aktivnosti

11. Donošenje potrebnih izmjena i dopuna Statuta Komore

12. Aktivnosti i realizacija planova kao jedne od članova Asocijacije farmaceutskih komora jugoistočne Evrope i saradnja sa drugim Komorama iz okruženja – Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Kosovo i Albanija.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE KOMORE, Ana Pantović, dipl. ph

05.12.2016. :: Pismo zdravstvenim radnicima

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno pismo zdravstvenim radnicima o mogućim dešavanjima prilikom rekonstitucije lijeka Actilyse®

Opširnije

05.12.2016. :: Pismo zdravstvenim radnicima

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno pismo zdravstvenim radnicima o važnim aspektima kliničke upotrebe lijeka Revlimid (lenalidomid): program prevencije trudnoće.

Opširnije

05.12.2016. :: Važna napomena za preuzimanje faksimila koje je u toku (ponedeljak 05.12. - ponedeljak 26.12.2016.)

Poštovani,

Preuzimanje faksimila van kancelarije Komore nije moguće.

Koleginice koje žele da preuzmu za svoje kolege faksimil, čine to uz ovlašćenje sa tačno navedenim imenima kolega, (potpisom i pečatom pravne službe ustanove u kojoj radite) za koje preuzimaju (ne mora biti ovjereno u sudu ili kod notara).

Za koleginice iz državnih apoteka, ovlašćenja će praviti njihova pravna služba po mom nalogu (uz prethodnu najavu meni o dolasku).

Još jednom molim da poštujete termin određen za preuzimanje (11-15 h svakog radnog dana), kao i da stare faksimile ponesete prilikom dolaska i preuzimanja novih faksimila.

Kolege koje ne donesu stari faksimil (ukoliko ga posjeduju), neće moći da preuzmu novi.

Molim Vas za poštovanje procedure.

Hvala na razumijevanju.

02.12.2016. :: Važno - obavještenje o preuzimanju / primopredaji faksimila

Poštovani,

Obavještavamo Vas da u periodu od ponedeljka, 5. decembra zaključno sa ponedeljkom, 26-im decembrom 2016. godine, možete preuzeti (BEZ MOGUĆNOSTI ODLAGANJA DATOG ROKA) shodno nalogu Ministarstva zdravlja i Pravilniku o izmjenama pravilnika o načinu izdavanja, upotrebe i sadržini faksimila (Sl. list 27/16 i 41/16) po kojem postupamo, Vaše nove faksimile u terminu od 11-15 h.

Napomena: Molimo da dan ranije, ukoliko je moguće najavite Vaš dolazak, da bi pripremili faksimile, da ne biste čekali.

19. decembar (ponedeljak) biće neradan zbog slave.

Zamjena starih novim, vršiće se istovremeno, odnosno prilikom preuzimanja novih, obavezno donijeti stari faksimil.

Nakon toga slijedi rad Komisije za uništavanje faksimila u svrhu uništenja dostavljenih (starih) faksimila.

Farmaceut će preuzimanje faksimila vršiti lično i potvrđivati svojeručnim potpisom.

NAPOMENA: Moguć je dogovor sa lancima apoteka (privatne, državne), da uz ovlašćenje - odnosno lice koje Vaša ustanova odredi kao ovlašćeno lice, (koje će predati stručnoj službi Komore), preuzmu faksimile za zaposlene farmaceute, uz prethodno dostavljeni spisak.

02.12.2016. :: Najava predavanja

Predavanje u organizaciji Takeda na temu: 'Akutni bol u neurološkoj i ortopedskoj ambulanti', četvrtak, 8. decembar 2016. u 13.30 h, hotel 'Franca', Bijelo Polje. Akreditovano od strane Komisije za kont. edukaciju sa 5 bodova.

Opširnije

24.11.2016. :: Pripravnički staž

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo zdravlja dalo saglasnost na zahtjev Hemomonta, pa ovim putem obavještavamo kandidate o realizaciji ovog dijela pripravničkog staža, na način što će se dio staža obaviti u vidu predavanja, u prostorijama Hemomonta (upravna zgrada, 8. marta 55, pored zgrade Galenike). Predavanje će trajati između 2 i 3 sata, u grupama od po 9 kandidata.

Termini za prve dvije grupe su 28.11.2016 (ponedeljak) 13 časova i 29.11.2016 (utorak) 13 časova (raspoređeni po spisku kako slijedi u attach. u).

Spisak je sačinjen prema datumu početka staža - prioritetu obavljanja.

Za treću grupu kandidata (9) čiji staž je kasnije otpočeo, predavač će odrediti naknadno termin) i poslaćemo Vam informaciju.

Napomena: Ponijeti pripravničku knjižicu na uvid.

I GRUPA 28.11.2016., PONEDJELJAK, 13 h

II GRUPA 29.11.2016., UTORAK 13 h

III GRUPA – dogovor za termin sa predavačem

24.11.2016. :: VI. Svjetski kongres farmaceuta (6th FIP Pharmaceutical Sciences World Congress 2017)

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je VI. Svjetski kongres farmaceuta (6th FIP Pharmaceutical Sciences World Congress 2017) zakazan za 21. maj - 24. maj 2017 u Štokholmu, Švedska (Stockholm, Sweden).

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane diplomirane studente farmacije i postdiplomce, da se prijave za učešće i pošalju svoj abstrakt za poster ili oralnu prezentaciju (19-21. maj) u Uppsala.

Deadline za slanje istih - 15.januar 2017. i posteri će biti prikazani na oba događaja.

Informacije putem online verzije za program ili registraciju za Kongres

24.11.2016. :: Redovna sjednica Skupštine

Poštovane/i članovi Skupštine,

Redovna sjednica Skupštine, održaće se u ponedeljak, 28.11.2016. u 10 h, hotel 'Podgorica'.

Nakon Skupštine, biće održan sastanak šefova ZU "Apoteke Crne Gore Montefarm" i predviđeno je predavanje.

Putem e-maila, članovima su poslata dokumenta koja će se dati na usvajanje na sjednici. U prilogu je dnevni red Skupštine.

Dnevni red

22.11.2016. :: Najava predavanja

Predavanje u organizaciji farmaceutske kompanije DSD 'KRKA D.D.' Novo Mesto, predstavništvo Podgorica, na temu 'Primjena pantoprazola u liječenju bolesti gornjeg dijela gastrointestinalnog trakta, 30.11.2016, hotel 'Ramada' u 14 h, Podgorica.

Opširnije

22.11.2016. :: Obavještenje o sjednici Skupštine

Poštovane/i,

Obavještavamo Vas da je redovna sjednica Skupštine Farmaceutske Komore Crne Gore planirana za zadnju nedjelju novembra, o tačnom datumu i mjestu održavanja blagovremeno ćemo vas obavijestiiti.

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa elektronske sjednice od 20.10.2016.,

2. Nacionalni dokument kompetencija za Crnu Goru (na usvajanje) - poslaćemo naknadno e-mailom,

3. Aktuelna dešavanja u farmaceutskoj djelatnosti u proteklom periodu,

4. Odluka o članarini za 2017. godinu i

5. Razno.

Molimo Vas da potvrdite Vaše prisustvo e-mailom ili telefonski najkasnije do 25-og novembra zbog kvoruma.

22.11.2016. :: III Kongres Srpskog udruženja za lečenje rana sa međunarodnim učešćem, 09-10. Decembar 2016., Hotel 'M', Beograd

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će se u organizaciji Srpskog udruženja za lečenje rana održati treći po redu Kongres za lečenje rana sa međunarodnim učešćem pod nazivom: 'SVA ZNANJA SVETA ZA JEDNU RANU – PRIRODA U RANI' od 09 do 10. decembra 2016. godine u hotelu 'M' u Beogradu.

Kongres je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Republike Srbije, broj odluke: 153-02-3989/2016-01, evidencioni broj: A-1-2514/16 sa sledećim brojem bodova:

• PREDAVAČI PO POZIVU: 13 bodova

• USMENE PREZENTACIJE: 11 bodova

• POSTER PREZENTACIJE: 9 bodova

• PASIVNO UČEŠĆE: 8 bodova

• Po 0,5 bodova ostalim koautorima usmenih i poster prezentacija (do 3 koautora).

Rok za prijavu učešća: 02. decembar 2016. godine.

U prilogu REGISTRACIONI FORMULAR kao i prijavni formular za smeštaj u Hotelu 'M'.

Za sve dodatne informacije naša kancelarija Vam stoji na raspolaganju.

Registracioni formular

Accommodation Reservation form

22.11.2016. :: Obavještenje o pomjeranju termina dva predavanja

Predavanja u organizaciji kompanije 'Novo Nordisk':

• Cetinje 06.12.2016., Dom zdravlja 'Cetinje' 13:00 h i

• Bar 13.12.2016., Hotel 'Sidro' 13:00 h.

Opširnije

16.11.2016. :: Najava predavanja

Predavanja u organizaciji kompanije 'Novo Nordisk':

• Nikšić 15.11.2016., Dom zdravlja 'Nikšić' 13:00 h

• Pljevlja 16.11.2016., Hotel 'Franca' 13:00 h

• Podgorica 22.11.2016., Hotel 'Podgorica' 13:00 h

• Cetinje 24.11.2016., Dom zdravlja 'Cetinje' 13:00 h

• Bar 25.11.2016., Hotel 'Sidro' 13:00 h

• Berane 28.11.2016., Dom zdravlja 'Berane' 13:30 h

• Kotor 07.12.2016., Hotel 'Kataro' 13:30 h

Opširnije

ARHIVA SVIH NOVOSTI U 2016. GODINI

Stručna usavršavanja

PRIPRAVNIČKI STAŽ

KONTINUIRANE EDUKACIJE

NAJAVA PREDAVANJA KE

MEĐUNARODNI PROGRAMI KE

Opširnije

Korisne informacije

KORISNI LINKOVI

PRAVA PACIJENATA

PRAVILNICI

ZANIMLJIVOSTI

Opširnije