Oglasi za posao

Tražite posao? Pretražite aktuelne oglase - ponudu poslova u okviru našeg web sajta sa kompletnim detaljnim objašnjenima i uslovima koje prezentuju oglašivači u Crnoj Gori...

Apoteke CG

Portal svih apoteka u Crnoj Gori predstavlja kompletno web prezentovanje svih apoteka u Crnoj Gori na jednom mjestu sa aktivnim spiskom, prezentacijama i ponudom apoteka...

Bilten br. 4

Ako li apotekar ne drži svoju apoteku uredno, ljekove ne nabavlja i ne pravi po propisu farmakopeje, prodaje nečiste i pokvarene ljekove, ne izdaje ljekove u svako doba dana i noći...

Posljednje novosti

29.06.2016. :: Produženje roka predaje zahtjeva za izradu faksimila i predaje Farmaceutskoj komori od strane farmaceuta

Poštovani/e,

Obavještavamo Vas da je odobreno od strane Ministarstva zdravlja (shodno našem dopisu) produženje roka predaje zahtjeva za izradu faksimila i predaje Farmaceutskoj komori od strane farmaceuta.

O tačnom datumu početka predaje zahtjeva bićete obaviješteni putem mejla i na sajtu blagovremeno (najvjerovatnije od septembra).

Obavezu izrade faksimila imaju domaći i strani državljani (u skladu sa privremenim boravkom dok pružaju zdr. zaštitu) koji neposredno pružaju zdravstvenu zaštitu.

U prilogu odgovor Ministarstva i naša prethodno poslata inicijativa.

U prilogu šaljemo Vam na uvid još jednom i odgovor Ministarstva (na upit članova) u odnosu na trošak izrade.

Molimo Vas da dokumenta pregledate i pročitate zbog praćenja dalje procedure koju sprovodimo.

Hvala.

S poštovanjem, Biljana Savović, dipl.pravnik

Sekretar Farmaceutske komore CG

Obavještenje za faksimil

Odgovor Ministarstva u vezi produženja roka za predaju zahtjeva

Inicijativa - molba Ministarstvu

29.06.2016. :: Obavještenje o prijemu Sekcije bolničkih farmaceuta Crne Gore u Evropsko udruženje bolničkih farmaceuta - EAPH

Prijem Sekcije bolničkih farmaceuta Crne Gore u Evropsko udruženje bolničkih farmaceuta - EAPH izvršen je na godišnjoj Skupštini EAHP održanoj od 09. do 12. juna 2016.godine, u Pragu, Republika Češka.

Našu zemlju su predstavljali predsjednica Sekcije bolničkih farmaceuta Crne Gore, mr ph spec. Vesna Bašić Milošević i mr ph spec Ljiljana Jauković u svojstvu delegata.

OPŠIRNIJE

27.06.2016. :: Sjednica Skupštine

Poštovani članovi,

Redovna sjednica Skupštine održaće se u srijedu 29.06.2016. u 10 h (u trajanju od 10-11 h) u hotelu 'Premier', kongresna sala Zeta. (Bul. Sv. Petra Cetinjskog).

Dnevni red:

1. Aktivnosti Komore i inicijative u proteklom periodu

2. Projekat Smart pharmacist

Napomena za tačku 2: Povodom projekta Smart pharmacist i održane radionice na Medical konferenciji kojoj ste prisustvovali, šaljemo Vam predlog sporazuma koji se tiče budućih aktivnosti i implementacije ovog projekta.

Zamolili bismo Vas da razmotrite termine (mozda septembar kao početni rok prvih aktivnosti ..) kao i da pripremite komentare i sugestije na isti u odnosu na predložene faze/fin.konstrukciju i termin koji Vi smatrate da bi bio produktivan.

Molimo Vas da potvrdite Vaše prisustvo.

SPORAZUM O POSLOVNOJ SURADNJI

BUSINESS COLLABORATION AGREEMENT

26.06.2016. :: Najava predavanja

Predavanje - 'Pharmaswiss' organizuje predavanje na temu 'Crijevna mikrobiota u zdravlju i bolesti' 04.07.2016. u 13.30 h u DZ 'Berane', Berane.

Predavanje - 'Innotech' (Farmegra) organizuje predavanje na temu "Hronična vesnka insuficijencija" 28.06.2016. u Hotelu 'Princess' - Bar u 17 h.

Opširnije

23.06.2016. :: OBAVJEŠTENJE o upućenom zahtjevu Min. zdravlja radi produženja rokova izvršenja procedure za izradu faksimila

Poštovani-e,

Obavještavamo Vas da smo povodom procedure izrade faksimila, uputili Inicijativu Ministarstvu zdravlja radi produženja /prolongiranja roka predaje zahtjeva i same izrade faksimila.

U prilogu tekst inicijative i dokumenta koja su poslata mejlom.

Tekst Statuta je dat na saglasnost Ministarstvu zdravlja,zatim slijedi procedura kod CRPS i objavljivanje u Sl. listu, nakon čega će stupiti na snagu.

S poštovanjem,

Sekretar Farmaceutske komore Crne Gore

Obrazac za registar

Inicijativa - molba Ministarstvu

Uputstvo za faksimil

Odluka o izmjenama i dopunama statuta - nacrt

Odluka o faksimilu

STATUT FARMACEUTSKE KOMORE CRNE GORE

Rješenje o formiranju i imenovanju članova Komisije za uništavanje faksimila

16.06.2016. :: Info

Poštovane koleginice, kolege,

Zahvaljujemo svima na ispoštovanoj proceduri i glasanju, kao i na sugestijama u vezi poslate dokumentacije. Sva dokumenta su dobila saglasnost uz postojanje kvoruma članova Skupštine. Sređenu i finalnu verziju dokumenata poslaćemo putem e-maila do kraja nedelje, kao i Zapisnik povodom iste sa usvojenim odlukama i rješenjima.

Dalja procedura je predaja Statuta na saglasnost Ministarstvu zdravlja,a zatim predaja CRPS-u radi objave u Sl.listu. Uporedo je započet rad na pripremi tendera (šoping metoda) i tenderske dokumentacije za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu faksimila za potrebe Komore, shodno novoj nadležnosti. Nakon završetka ove procedure odredićemo rok za predaju zahtjeva za izradu faksimila Komori. O roku predaje zahtjeva, članovi Komore će biti posebno obaviješteni.

Napomena: Ministarstvu zdravlja uputićemo inicijativu za produženje roka do kraja tekuće 2016.godine, (koji je dat u Pravilniku-3 mjeseca od stupanja na snagu istog) za izradu novih, kao i zamjenu starih faksimila, a iz razloga prethodno nabrojane procedure, godišnjih odmora, kao i faksimila koji su urađeni tokom prethodne godine.

S poštovanjem,

Sekretar Farmaceutske komore Crne Gore

12.06.2016. :: Najava predavanja

Innotech - 16.06.2016. radionica u 13.30 h DZ 'Herceg Novi', Herceg Novi

Innotech - 24.06.2016. radionica u 13.30h, hotel 'City' Podgorica

Pharmaswiss - 20.06.2016. u 13.30 h, DZ 'Budva', Budva

Opširnije

11.06.2016. :: Najava predavanja

Predavanje u organizaciji 'Esensa' (Farmegra) na temu: "Esenbak za osjećaj lak". Predavanje će se održati 13.06.2016. u 19.00 h u hotelu 'Ramada', Podgorica.

Opširnije

10.06.2016. :: Sjednica Skupštine

Poštovane koleginice/kolege,

Obavještavamo Vas da se sjednica Skupštine zakazana za 15. jun odlaže i ista će se održati u zadnjoj nedjelji juna mjeseca zbog povećanog obima posla i nemogućnosti usklađivanja istih sa prvim terminom u odnosu na drugu tačku dnevnog reda. Tačan termin i mjesto ćemo blagovremeno obavijestiti.

Zbog hitnosti postupka statusnih izmjena u odnosu na I tačku dnevnog reda, a radi dalje procedure koja se tiče postupka izrade faksimila, održaće se za taj dio elektronska sjednica računajući od danas - gdje svaki član Skupštine o saglasnosti na poslati materijal treba da odgovori sa DA ili NE.

I tačka Dnevnog reda daje se na glasanje:

Predlog Statuta Komore - izmjena i Odluka o izmjeni

-Predlog Odluke o faksimilu na predlog Izvršnog odbora

- Rješenje o imenovanju i formiranju Komisije za uništavanje faksimila

-Predlog Uputstva o postupku, načinu izrade, načinu vođenja i sadržaju evidencije o faksimilu, uništavanju i stavljanju van upotrebe faksimila

- Zahtjev za prikupljanje podataka o farmaceutima radi izdavanja faksimila (zahtjev koji podnosi zdravstveni radnik) - obrazac

Molimo Vas da Vaše odgovore šaljete zaključno sa 15. junom, kada ću Vam poslati zapisnik sa iste i zaključenim dnevnim redom povodom toga. Nakon toga usvojena akta predajemo na saglasnost Ministarstvu zdravlja CG, a zatim CRPS-u na proceduru i objavu u Sl. listu.

U prilogu je službeni odgovor Ministarstva zdravlja, u vezi obaveze plaćanja troškova za izradu faksimila koji molim Vas pročitajte. Osim statusne procedure, predstoji i procedura. javne nabavke - izbora najpovoljnije ponude za izradu faksimila .

Početak roka predaje zahtjeva u toku sledeće nedelje posebno ćemo obavijestiti.

Takođe, Ministarstvu zdravlja ćemo poslati inicijativu za produženje roka predaje i zamjene starih novim faksimilima do kraja tekuće 2016. godine (jer zbog prethodnih procedura koje traju duže) postoji mogućnost kašnjenja

Statut

Uputstvo za faksimil

Zahtjev za prikupljanje podataka od farmaceuta za faksimil

Rješenje o formiranju i imenovanju članova Komisije za uništavanje faksimila

Odluka o izmjenama i dopunama statuta nacrt

Odluka o faksimilu

Obavještenje za faksimil

03.06.2016. :: Oglas za posao

Oglašivač: APOTEKA 'LIJEK'

Mjesto rada: Podgorica, Kotor, Sutomore, Bar, Budva, Tivat

Oglas AO 042 važi do: 09.12.2016.

FARM. TEHNIČARI

Oglas

06.06.2016. :: Najava predavanja

Predavanje kompanije 'Neregelia', 7. jun 2016. u 13 h, hotel 'Podgorica' - akreditovano sa 5 bodova.

Predavanje u organizaciji farmaceutske kuće 'Miofarm' akreditovana sa po 5 bodova na temu 'Efikasnost i bezbjednost preparata na bazi oktenidina': 08. jun 2016 u 18 h hotel 'Podgorica', Podgorica - 5 bodova i 09. jun 2016. u 1 3h hotel 'Splendid', Bečići - 5 bodova.

Predavanje 'Bosnalijek' 09. jun 2016. u hotel 'Ramada' u 12 h, Podgorica - 5 bodova.

Opširnije

03.06.2016. :: Oglas za posao

Oglašivač: APOTEKA 'PHARMACON'

Mjesto rada: Lastva Grbaljska

Oglas AO 041 važi do: 03.12.2016.

DIPLOMIRANI FARMACEUT

Oglas

26.04.2016. :: Konačni program

Konačni program za Kongres u Makedoniji, 1-5. jun 2016. godine - Ohrid.

Opširnije

26.04.2016. :: Pismo zdravstvenim radnicima

Postovani,

Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno pismo zdravstvenim radnicima o informacijama značajnim za bezbjednu primjenu lijeka Prolia (denosumab).

Opširnije

Arhiva prošlih vijesti

Stručna usavršavanja

PRIPRAVNIČKI STAŽ

KONTINUIRANE EDUKACIJE

NAJAVA PREDAVANJA KE

MEĐUNARODNI PROGRAMI KE

Opširnije

Korisne informacije

KORISNI LINKOVI

PRAVA PACIJENATA

PRAVILNICI

ZANIMLJIVOSTI

Opširnije