Oglasi za posao

Tražite posao? Pretražite aktuelne oglase - ponudu poslova u okviru našeg web sajta sa kompletnim detaljnim objašnjenima i uslovima koje prezentuju oglašivači u Crnoj Gori...

Apoteke CG

Portal svih apoteka u Crnoj Gori predstavlja kompletno web prezentovanje svih apoteka u Crnoj Gori na jednom mjestu sa aktivnim spiskom, prezentacijama i ponudom apoteka...

Bilten br. 4

Ako li apotekar ne drži svoju apoteku uredno, ljekove ne nabavlja i ne pravi po propisu farmakopeje, prodaje nečiste i pokvarene ljekove, ne izdaje ljekove u svako doba dana i noći...

Posljednje novosti

23.10.2016. :: V. Sajam medicine

Poštovani,

U prilogu je program V. Sajma medicine koji će se održati 27, 28 i 29. oktobra u hotelu 'Hilton', Podgorica. Svečano otvaranje, četvrtak 27. oktobar u 11 h.

Akreditovan je od strane Komisije za kont. edukaciju Komore sa 5 bodova za slušaoce i 10 bodova za predavače.

Na Sajmu će u ime Farmaceutske komore, koleginica mr ph Gordana Obradović, spec. farmaceutske zdravstvene zaštite, predstaviti novi projekat Komore "SMART projekat (pilot) - Napredni farmaceut" i takođe govoriti o Astma radionici održanoj 17. oktobra, te budućim planovima. Molimo drage koleginice i kolege da nam se pridruže.

Na štandu Komore potražite Naprednog farmaceuta i informišite se o astmi i dr. pitanjima iz farmaceutske struke.

Program

22.10.2016. :: Najava predavanja

Poštovani,

Predavanje u organizaciji farmaceutske kompanije "Takeda", održaće se u Beranama, 25. oktobra 2016. za ljekare i farmaceute u DZ Berane u 13:30 h.

Najava predavanja

21.10.2016. :: Rok za predaju dokumentacije za faksimil

Poštovani,

Rok za predaju dokumentacije za faksimil produžavamo zaključno sa 25-im oktobrom (utorak). Dokumentaciju možete slati putem e-maila (skenirano), poštom ili lično. U slučaju da nisam u kancelariji (zbog posla koji obavljam i na terenu), molim Vas da Vašu dokumentaciju ostavite u apoteci Tea Medica, koja se nalazi blizu prostorija Komore (ul. Nikole Kovačevica).

Sekretar Komore

07.10.2016. :: Oglas za posao

Oglašivač: APOTEKA 'Holos'

Mjesto rada: Podgorica

Oglas AO 046 važi do: 07.04.2017.

2 DIPL. FARMACEUTA & 10 pripravnika diplomiranih farmaceuta (koji bi se prijavili preko programa za stručno osposobljavanje) radi obuke i budućeg zapošljenja.

Oglas

05.10.2016. :: V Sajam medicine - 27, 28 i 29. Oktobar, Hotel 'Hilton' - Podgorica

Poštovani,

Magazin 'Medical CG', kao promoter crnogorskih javnih i privatnih zdravstvenih resursa, već osmu godinu, uz podršku stručnih autora iz oblasti medicine i farmacije, informiše o mnogim značajnim zdravstvenim temama i bilježi osnovne poruke sa brojnih stručnih skupova koji se organizuju u Crnoj Gori. Prethodne četiri godine u organizaciji Medicala održana su četiri sajamska skupa na kojima je prosječno organizovano oko 80 stručnih predavanja i oko 50 štandovskih prezentacija.

Ove godine, od 27. do 29. Oktobra, u Podgorici, u hotelu 'Hilton', organizuje se V Sajam medicine, uz učešće i stručnu pomoć najvažnijih učesnika u sistemu crnogorskog zdravstva, čijim stručnim radom rukovodi Naučni odbor sajma.

Pored domaćih stručnjaka iz oblasti medicine i farmacije, učešće na sajmu prijavili su i predavači i kompanije iz okruženja i inostranstva, pa očekujemo da će ovogodišnji Sajam medicine ostvariti izuzetan edukativni karakter.

Predavanja su sertifikovana od strane Ljekarske i Farmaceutske komore Crne Gore, a Program predavanja biće dostupan sredinom oktobra.

Opširnije

05.10.2016. :: Predavanje

Predavanje u organizaciji farmaceutske kompanije 'Farmont', održaće se u hotelu 'Hilton', Podgorica, 13.10.2016.godine (četvrtak) u 13 h, na temu: "Nove spoznaje o hitnoj kontracepciji" - prim. dr Vladimir Perendija i dr. Lejla Bosak. Akreditovano od strane Komisije za kontinuiranu edukaciju Komore sa 5 bodova.

Pozivnica

03.10.2016. :: VAŽNO - Rok za predaju zahtjeva za izdavanje i izradu faksimila - 15 dana

Obzirom da je završena prethodna procedura (usaglašavanje akata shodno novoj nadležnosti Komore - izdavanje i izrada faksimila) obavještavamo Vas da ste dužni da predate zahtjev za izdavanje i izradu faksimila Komori kao nadležnoj ustanovi, shodno Pravilniku o načinu izdavanja, upotrebe i sadržini faksimila i Pravilniku o izmjenama pravilnika o načinu izdavanja, upotrebe i sadržini faksimila izdatih od strane Ministarsta zdravlja.

Predaja zahtjeva za izdavanje i izradu faksimila počinje u utorak, 4.oktobra 2016.godine i trajaće 15 dana.

Krajnji rok predaje zahtjeva je 18.oktobar 2016.godine.

Nakon predaje svih zahtjeva iste ćemo procesuirati dobavljaču na izradu.

VAŽNO: Kada budu završeni, bićete obaviješteni putem e-maila radi preuzimanja istih.

Zamjena starih novim, vršiće se istovremeno, odnosno prilikom preuzimanja novih, potrebno je donijeti stari faksimil radi uništenja od strane Komisije za uništavanje faksimila.

Farmaceut će preuzimanje faksimila potvrđivati svojeručnim potpisom.

Za izdavanje faksimila potrebno je predati sledeću dokumentaciju (elektronski, preporučeno poštom ili lično):

• Ispunjen obrazac zahtjeva za prikupljanje podataka o farmaceutima radi izdavanja faksimila (u attach-u),

• Licenca za rad (ovjerena kopija),

• Dokaz o radnom odnosu (potvrdu ili ugovor) u zdravstvenoj ustanovi uz uplatu nadoknade za izradu faksimila u iznosu od 20,23 Eur (dokaz o uplati poslati na mejl, preporučeno poštom ili predati lično) na žiro račun Farmaceutske komore Crne Gore 520-917100-83.

Faksimil se izdaje na zahtjev zdravstvenog radnika koji neposredno pruža zdravstvenu zaštitu, za ovjeru medicinske dokumentacije (čl.7) Pravilnika.

Obaveza je da zdravstveni radnici- stranci sa privremenim boravkom, imaju faksimil u skladu sa Pravilnikom za period za koji imaju odobrenje za privremeni boravak od nadležnog organa, a da za taj period pružaju neposrednu zdravstvenu zaštitu.

Službe, centri i jedinice zdravstvenih ustanova podnose službi Komore, zahtjeve za izradu faksimila sa neophodnim podacima i broju faksimila za izradu , kao i navedenom dokumentacijom. Iznos nadoknade određen je shodno izvršenom tenderskoj proceduri i najnižoj ponuđenoj cijeni dobavljača , o čemu je sačinjen Ugovor o javnoj nabavci br.292/16 .

Dobavljač je shodno Ugovoru dužan da nakon prijema zahtjeva u ugovorenom roku isporuči robu (faksimil) Komori.

Faksimil je pravougaonog oblika, dimenzija 45x20 mm sa natpisom u vodoravnim redovima: u prvom redu - broj faksimila, u drugom redu - ime i prezime, stručno i naučno zvanje, u trećem redu - specijalnost, u četvrtom redu - broj licence za rad/ broj licence iz prakse .

U attach-u je i izgled obrasca iz Registra u kojem će se voditi evidencija o izdatim faksimilima koji popunjava stručna služba Komore. Napomena: Troškovi za izradu faksimila su stvar poslodavca i zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi, bilo u javnom ili privatnom sektoru i faksimil je sredstvo za rad zdravstvenih radnika. S tim u vezi, poslodavac u zdravstvenoj ustanovi će donijeti odgovarajuću odluku o naknadi troškova za izradu faksimila.

Zahtjev za prikupljanje podataka

Obrazac za registar

02.10.2016. :: Statut

Dostupan je novi Statut FKCG...

Statut - Download

27.09.2016. :: Smart projekat

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je za Smart radionicu primljeno 65 prijava (elektronski i telefonski).

Popunjenih prijava (obrazac poslat u naznačenom roku ) smo dobili 64.

61 popunjena prijava je prihvaćena i ispunjava uslove učešća.

3 popunjene prijave ne ispunjavaju sve navedene uslove,iako su poslate blagovremeno i biće odbijene.

1 prijava koja je izvršena telefonski nije poslata i elektronskim putem u naznačenom roku (26.09.2016.) ,a takođe ne ispunjava jedan od uslova i s toga će biti odbijena.

Kolege kojima je prijava odbijena dobiće obrazloženje putem e-maila.

Napominjemo da je krajnji rok za uplatu kotizacije 16.oktobar 2016.

Hvala što ste prepoznali značaj našeg projekta.

Stručna služba Komore

ARHIVA PROŠLIH VIJESTI - 2016. GODINA

Stručna usavršavanja

PRIPRAVNIČKI STAŽ

KONTINUIRANE EDUKACIJE

NAJAVA PREDAVANJA KE

MEĐUNARODNI PROGRAMI KE

Opširnije

Korisne informacije

KORISNI LINKOVI

PRAVA PACIJENATA

PRAVILNICI

ZANIMLJIVOSTI

Opširnije